Kontaktné údaje:

Fakturačné údaje:

 • Sídlo

  EKOVRT s.r.o.
  Moravská 349/56A 040 01 Košice

  IČO: 47508809

  DIČ: 2023918215

  IČ DPH: SK2023918215 podľa §4

Bankové spojenie:

 • Číslo účtu 

  SK04 0200 0000 0032 0039 2655

  VÚB (Všeobecná úverová banka)

  SWIFT kód: SUBASKBX