VŔTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Výhody tepelných čerpadiel:

Ekológia

Na vykurovanie, chladenie alebo ohrev teplej úžitkovej vody používame teplo naakumulované pod zemským povrchom. Toto teplo radíme medzi obnoviteľné zdroje energie. Aj preto je táto forma stále populárnejšia. Práve tepelné čerpadlo je jasnou ukážkou  ako môžete šetriť životné prostredie a využívať pri tom množstvo ďalších predností, ktoré tepelné čerpadlo má. Na ekológiu dbáme aj my! A práve preto tvorí polovicu názvu našej firmy slovo “EKO“.

Ekonomika

Ich prevádzka je ekonomickejšia ako prevádzka klasických zdrojov vykurovania. Čo sa prevádzkových nákladov týka, tepelné čerpadlo patrí k najlacnejším prostriedkom na vykurovanie , chladenie a ohrev teplej vody.

V porovnaní so zemným plynom môžte ušetriť peniaze už v počiatkoch Vašej stavby. Peniaze , ktoré by ste museli zaplatiť  za povolenia a prípojky na zemný plyn investujete do modernej a stabilne fungujúcej technológie, ktorou  tepelné čerpadlo bez pochýb je.

Vykurovanie verzus chladenie a ohrev teplej úžitkovej vody

Tepelným čerpadlom dokážete v zime vykurovať a v lete chladiť. Nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie zariadenia. Chladenie je oveľa príjemnejšie a hlavne prirodzenejšie ako chladenie klasickou klimatizáciou. Spotreba elektrickej energie je neporovnateľne nižšia v porovnaní s klimatizačnými jednotkami. Okrem vykurovania či chladenia slúži tepelné čerpadlo aj na ohrev teplej a úžitkovej vody.

Nezávislosť

Nezávislosť od dodávky nerastných surovín (plyn, uhlie, drevo, topný olej, atď).

Nenáročnosť

Prakticky bezúdržbový systém. Pri tepelných čerpadlách nepotrebujete každoročné  prehliadky a revízie ako v prípade napr. plynových kotloch. Nepotrebujete pracne dovážať a dávkovať uhlie alebo drevo ako pri kotloch na pevné palivá.

Tepelné čerpadlo ZEM-VODA:

Výhody:

 1. Vysoký a hlavne extrémne stabilný vykurovací faktor COP. Vykurovací faktor COP je pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou .V prípade tepelného čerpadla ZEM-VODA nie je ovplyvňovaný vonkajšími zmenami teplôt – aj keď sú pod bodom mrazu.
 2. Nižšia spotreba elektrickej energie. S nižšou spotrebou elektrickej energie priamoúmerne klesá výška Vašich mesačných výdavkov. V číslach to znamená, že v porovnaní s tepelným čerpadlom VZDUCH-VODA má tepelné čerpadlo ZEM-VODA až o 30% nižšie prevádzkové náklady.
 3. Priestorovo nenáročné – nepotrebuje vonkajšiu jednotku
 4. Nespôsobuje hluk – pretože nemá vonkajšiu jednotku
 5. Dlhšia životnosť kompresora

Nevýhody:

 1. Vyššie počiatočné náklady spojené s potrebou vrtných prác

Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA:

Výhody:

 1. Nižšie počiatočné náklady
 2. Nie je potrebné vstupovať na Váš pozemok s technikou na vŕtanie vrtov

Nevýhody:

 1. Menej stabilný vykurovací faktor COP –jeho hodnota klesá s klesajúcimi teplotami
 2. Približne o 30% vyššie prevádzkové náklady – pretože má približne o 30% vyššiu spotrebu elektrickej energie
 3. Kratšia životnosť kompresora
 4. Vyššia hlučnosť – vonkajšia jednotka
 5. Nutnosť vyhradeného priestoru pre vonkajšiu jednotku

Geotermálny vrt:

Neváhajte nás kontaktovať v prípade záujmu o inštaláciu tepelného čerpadla typu ZEM-VODA: GEOTERMÁLNY VRT. Radi Vám poskytneme dodatočné informácie. Podľa Vašej projektovej dokumentácie vypočítame koľko a akých hlbokých vrtov je potrebných pre Vašu nehnuteľnosť. Tie Vám následne naceníme. Spolupracujeme výhradne s profesionálnymi projekčnými  a kúrenárskymi firmami, ktoré  Vám  zabezpečia  dodávku, montáž a spojazdnenie tepelných čerpadiel od rôznych výrobcov.

Kontaktujte nás