VŔTANÉ STUDNE NAD 20m

Výhody vŕtaných studní v porovnaní s kopanými studňami:

Dostatok vody aj počas období sucha:

Vŕtaná studňa sa realizuje do väčších hĺbok oproti studniam kopaným. Dovŕtate sa k podzemnému prameňu, vďaka čomu  dosiahnete stabilné množstvo vody počas celého roka. Výdatnosť  studne nie je závislá  na ročnom období. Vodu máte aj v období sucha –  teda aj v čase,  keď je nedostatok zrážok.

Minimálny stavebný zásah do Vášho pozemku:

Potreba prejazdu vrtnej súpravy o rozmeroch:

  • Šírka 2,6m
  • Výška 3,8m.

Rýchla návratnosť investície

Nezávislosť od lokálneho vodnovodného systému

Kvalitný spodný prameň vody:

Vo väčších hĺbkach sa väčšinou nachádza kvalitnejšia voda, ktorá  je spravidla pitná. U kopaných studní je voda často znečistená povrchovými vplyvmi  a preto sa kopané studne obvykle používajú na  technické účely.

 

Našou silnou stránkou je kvalita odvedenej práce:

Obhliadka a poradenstvo zadarmo
Vŕtame takzvane „čisto“

Sme vybavení preventrom a rotačným bajonetom. Vieme odvádzať vyvŕtanú zeminu mimo Váš pozemok alebo na vopred dohodnuté miesto. V prípade záujmu vieme pristaviť kontejner, do ktorého sa bude odvŕtaná zemina ukladať. Po ukončení prác sa kontejner odvezie. Takto viete minimalizovať zásah do Vášho pozemku.

Studňu vystrojujeme výhradne so závitovými, hrubostennými a certifikovanými PVC rúrami s atestom na pitnú vodu

Na rozdiel od väčšiny vrtných spoločností nami  používané rúry splňujú mnoho ďalších dôležitých a často podceňovaných kritérií: 

 

1. Hrúbka steny – odolnosť voči tlakom v podzemí.

Vhodnosť použitia na prenos pitnej vody nie je ich jedinou vlastnosťou. Ďalšou naozaj podstatnou vlastnosťou je práve odolnosť voči tlakom, ktoré na nich v podzemí pôsobia. Ak by neboli vysoko odolné a pevné, tak by mohlo  ľahko dôjsť k ich deštrukcii. To napokon môže mať za následok úplne znehodnotenie studne a v horšiom prípade aj uviaznutie čerpadla v studni.

 

Porovnajte naše rúry s konkurenciou – opýtajte sa na hrúbku steny. Napríklad pri priemere rúr 140mm sa bežne používajú hrúbky stien 4mm.

Nami požívané rúry majú hrúbku až 6,5mm!

 

 

2. Závitová výstroj

Používame výhradne rúry so špeciálnym trapezovým závitom.

Tá zabezpečí:

a. Mnohonásobne väčšiu pevnosť v spoji.

b. Hladkú priechodnosť (do vnútornej časti rúry nezasahujú žiadne nity ani skrutky).

c. Vodotesnosť

 

Nás nikdy neuvidíte rúry nitovať či spájať skrutkami – používame výhradne závitovú výstroj.

 

 

3. Filter rezaný strojovo priamo vo fabrike pri výrobe rúr

Filter je perforovaná rúra.  Perforácia  nami používaných rúr je vykonávaná strojovo priamo v továrni pri ich výrobe.

Tým Vám garantujeme:

a. Veľkosť filtračných otvorov.

b. Zabránenie ostávania nečistôt ako je prach a špony vo vnútornej časti rúr, ktoré vznikajú pri ich amatérskej výrobe.

c. Rúra sa oslabuje iba na požadovanú hodnotu ktorá musí spĺňať normy.

 

Nás nikdy neuvidíte rúry perforovať flexou alebo vŕtačkou!
Použitie kanalizačných PVC rúr  (oranžových) je u nás vylúčené!

 

Filtračný obsyp riečnym premývaným štrkom o zrnitosti 4-8mm robíme precízne

Má to značný vplyv na životnosť  Vašej studne.

 

Každú studňu izolujeme od povrchového znečistenia

Studne izolujeme granulovaným tesniacim bentonitom, ktorý je certifikovaný a určený špeciálne  na tieto účely. Po naboptnaní zväčší svoj objem o približne 300% . Týmto Vám zabezpečíme dokonalú izoláciu Vašej studne od povrchových znečistených vôd a biologických presakov.

Vŕtame do hĺbky až 150m
Používame silnú vrtnú súpravu s výkonným kompresorom a výplachovým čerpadlom

vďaka ktorým sme schopní vŕtať do akéhokoľvek podložia.

Našim hlavným cieľom je kvalitná práca a spokojný zákazník

Samozrejmosťou je pre nás špičkové vybavenie – všetky naše zariadenia sú certifikované, kvalitné a výkonné.

 

Dohodnutá cena sa počas prác nemení

Nevyhovárame sa na nepriaznivé geologické podmienky.

Výhovorky typu  “Narazili sme na tvrdú skalu“ od nás nikdy nebudete počuť.

Hĺbku si viete overiť

Disponujeme špeciálnym zariadením, vďaka ktorému si viete overiť hĺbku vrtu. Tak isto Vám ukážeme, v akej hĺbke sa nachádza vodná hladina.

Pracujeme za každého počasia a počas celého roka
Vrtné práce vykonávame na celom území SR

Priebeh vŕtaných prác:

OBHLIADKA VÁŠHO POZEMKU
OBHLIADKA VÁŠHO POZEMKU

Po telefonickej alebo emailovej komunikácii si dohodneme stretnutie priamo na Vašom pozemku.

PORADENSTVO
PORADENSTVO

Vysvetlíme Vám ako bude Vaša studňa vyvŕtaná, do akej hĺbky je potrebné umiestniť čerpadlo a aké čerpadlo bude pre Vás najvhodnejšie.

VŔTANIE STUDNE
VŔTANIE STUDNE

Po dohodnutí podmienok sa dohodneme na dátume vykonania prác.

 

 

VYSTROJENIE STUDNE
VYSTROJENIE STUDNE

Zapustenie kalníka, filtra a plných studničných rúr.

 

FILTRAČNÝ OBSYP
FILTRAČNÝ OBSYP

Vystrojená studňa sa obsype riečnym premývaným štrkom o zrnitosti 4-8mm.

 

IZOLÁCIA OD POVRCHOVÉHO ZNEČISTENIA
IZOLÁCIA OD POVRCHOVÉHO ZNEČISTENIA

Studne izolujeme granulovaným tesniacim bentonitom, ktorý je certifikovaný a určený špeciálne  na tieto účely.