EKOVRT s.r.o.

Zakladateľ Ing. Peter Gajdoš študoval v rokoch 2005 až 2010 problematiku vŕtania na Technickej univerzite v Košiciach. Už počas štúdia trávil letné prázdniny praxou v zahraničnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá vŕtaním hlbinných vrtov na vodu, ropu a zemný plyn.
Po ukončení štúdia do tejto spoločnosti nastúpil ako jej zamestnanec. Od roku 2010 cestoval po celej Európe a bol súčasťou najväčších európskych vrtárských projektov. Za túto dobu odvŕtal viac ako 100 000 metrov  vo funkcii vrtmajstra. Jeho najdlhší vrt bol dlhý 5 500 metrov. Za tento čas nazbieral naozaj cenné skúsenosti.
Tie sa neskôr rozhodol aplikovať  a zúročiť vo vlastnej spoločnosti, ktorú nazval EKOVRT. Jej hlavným cieľom je vŕtať rôzne typy vrtov na čo najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni. Spoločnosť EKOVRT si zakladá na profesionálnom prístupe a prevedení. Investuje vysoké finančné prostriedky do nákupu špičkovej technológie. Prioritou je pre ňu kvalita odvedenej práce a spokojný zákazník.

Radi vás o našich kvalitách presvedčíme.